Wouter Springer


Mijn jongensdroom was schrijven. Die droom bracht ik in 2016 tot realiteit met mijn debuut Jij bent van mij. Het vervolg Ontworsteld komt 24 september 2022 uit.


Met mijn eerste boek wilde ik de taboes op incest, seksueel misbruik en kindermishandeling doorbreken. Ik heb ingezien dat zo'n missie gedragen moet worden door meerdere mensen, die de leeuwenmoed in zich hebben om zich uit te spreken en die lak hebben aan schaamte, vooroordelen, verwijten of verwensingen.


Mijn tweede boek Ontworsteld gaat in op de ontploffende processen in mijn hoofd toen ik daaraan toe was en in vrijheid leefde. Zo tracht ik inzicht te bieden, zodat minder naïviteit leidt tot minder vooroordelen en mensen sneller door maskers heenkijken.


Deze website is enkel over mijn schrijfwerk. Voor mijn beeldende kunst verwijs ik naar www.wouterspringer.nl of de socials.


Groet,

Wouter