Mijn jongensdroom was schrijven. Die droom werd fysiek tastbaar met mijn debuut Jij bent van mij. Het vervolg Ontworsteld kwam 24 september 2022 uit.


Met mijn eerste boek wilde ik de taboes op incest, seksueel misbruik en kindermishandeling doorbreken. Ik heb ingezien dat zo'n missie gedragen moet worden door meerdere mensen, die de leeuwenmoed in zich hebben om zich uit te spreken en die lak hebben aan schaamte, vooroordelen, verwijten of verwensingen.


Mijn tweede boek Ontworsteld gaat in op de ontploffende processen in mijn hoofd toen ik daaraan toe was en in vrijheid leefde. Zo tracht ik inzicht te bieden, zodat minder naïviteit leidt tot minder vooroordelen en mensen sneller door maskers heenkijken.


Vanaf 2016 begon mijn leven weer kleur te krijgen en ben ik gestart aan het ontworstelende proces van destructieve personen te weren uit mijn leven. Daar ben ik sneller, harder en kordater in geworden - met het gevolg dat ik mijzelf heb bevrijd, wat weer inspiratie biedt.


Deze website is enkel over mijn schrijfwerk. Voor mijn beeldende kunst verwijs ik naar www.wouterspringer.nl of de socials.


Groet,

Wouter

Wouter Springer